השתלמות בשת"פ הפיקוח על הוראת מחשבת ישראל ועמותת יסודות

החיים במדינת ישראל מורכבים ומלאי דילמות המעמידים אתגר משמעותי למחנכים ולתלמידים בכל דיון ביחס לסוגיות שונות המאפיינות את היומיום הישראלי-אזרחי. על העוסקים בחינוך להתמודד חדשות לבקרים עם מתחים המקשים על קיומו של מרחב חיים ישראלי משותף באוכלוסייה מרובת "אחרים". אירוע רודף אירוע בציבורי ובאקטואלי ואנשי החינוך נדרשים שוב ושוב לבחינה של מערכת היחסים בין קבוצות שונות ותפיסות עולם שונות המאתגרות זו את זו במרחב הציבורי המשותף במדינת ישראל.

 

בהשתלמות זו אנו מציעים לצאת מן המרחב הבית ספרי, אל המרחב הציבורי המספר את סיפורה של המורכבות הישראלית. ההשתלמות מורכבת משלושה סיורים בני שש שעות, בירושלים, בתל אביב ובמזכרת בתיה. בהשתלמות יינתן דגש על התוכן מחד (רב תרבותיות, פערים כלכליים ומסורת ומודרנה), ומאידך, יוענקו כלים פרקטיים לבניית סיור ולעריכת דיון מלווה סיור העוסק בחוויית התלמידים. לצד הסיורים, יתבקשו המשתלמים לצפות בשתי הרצאות מקוונות המקיימות זיקה עם תכני הסיורים, ולמלא שתי מטלות נלוות.

תרבות דמוקרטית איננה מניחה הרמוניה בין אלה החולקים מרחב ציבורי משותף. ההפך הוא הנכון- התרבות הדמוקרטית מניחה קיום משותף של קבוצות בעלות אינטרסים שונים ואף סותרים. הנחת המוצא אם כך היא כי מדובר ב'ביחד' המועד לפורענות, אולם העשוי לחתור לקראת פשרה וסובלנות.

מרחב ציבורי זה איננו נשאר מחוץ לכותלי הכיתה, שעה ששיעור אזרחות הוא במה אליה מתנקזים הקונפליקטים והדילמות שקיימים בשיח הישראלי. שיעור אזרחות אם כן הוא הזדמנות מצוינת לעסוק בתכנים אלו. לאור כל זאת, הקורס המוצע יעסוק בכלים לניהול מחלוקת, לצד דיון בדוגמאות קונקרטית מן המציאות הישראלית בהתייחסות לתכנית הלימודים באזרחות והמושגים הקיימים בה.

מורים יקרים שלום וברכה,

החיים במדינת ישראל מורכבים ורבי דילמות ואתגרים. השיח במרחב הציבורי לא תמיד יודע להתמודד עם אתגר המפגש במציאות משתנה בין קבוצות ופרטים בעלי אינטרסים, דעות, תרבות אחרים. פעמים רבות השיח הציבורי הסוער מקרין אל תוך מרחב הכיתה בה מלמד המורה. מכח זאת,על המורה לדעת לנהל ואולי אף לעתים לזמן באופן  מודע ונכון שיח כיתתי בנושאים מורכבים אלה מתוך מטרה להעצים את היכולת לנהל דיון מושכל ומכבד בנושא שנוי במחלוקת.

אנו יודעים כי לעתים תכופות אין  למורה הכלים לנהל שיח כזה בכיתה ופעמים רבות המציאות הסוערת מחוץ לכותלי הכיתה נכנסת באופן לא מנוהל ש"מפוצץ" את הדיון בשיעור.

עמותת "יסודות" שבמכללה האקדמית הרצוג בשיתוף עם הפיקוח על האזרחות במשרד החינוך, שמחים להציעזו השנה השלישית, השתלמות מתוקשבת למורי האזרחות העוסקת בסוגיות מרתקות ושנויות במחלוקת המאתגרות את החברה הישראלית תוך דיון במפגש המורכב בין דמוקרטיה ויהדות.תפיסתנו היא שדיון נכון בסוגיות שנויות במחלוקת, כמו גם ניהול ראוי של מחלוקות בחברה הישראלית, הנם מקדם בונה לתרבות פוליטית ראויה בישראל.

המפגשים יכללו עיון עומק ולימוד הסוגיות הנבחרות באמצעות  הרצאות מוקלטות וכלים טכנולוגיים מתקדמים המציעים כיצד לעשות שימוש בחומרים בכיתה ובהתייחסות לדרכי ההוראה וההערכה של מקצוע האזרחות.

רוב ההשתלמות בנויה ממפגשים מקוונים המאפשרים לכם, המורים, לנהל את זמנכם באופן נוח ויעיל תוך כדי הלימוד. תוך שימוש בטכנולוגיות מתוקשבות  והדרכה אישית למשתתפים.

השתלמות זו מתקיימת זו השנה הרביעית וזוכה להדים חיוביים מצד המורים המשתתפים בה.

לימוד פורה!

צצות יסודות