מדריך להגשת מטלות

Haga clic en el enlace http://www.herzog.ac.il/images/matalot_mekuvan.pdf para abrir el recurso.